ĐẤT VÕ EVENT

DatVoEvent được thành lập từ năm 2008 tiền thân là DatVoTour chuyên tổ chức tour du lịch trong nước, quốc tế và du lịch MICE (Meeting Incetive Conference Event) định hướng khách cao cấp. Năm 2010 với sự phát triển vượt bậc của du lịch Bình Định và xu hướng du lịch MICE phát triển DatVoEvent đã năm bắt xu hướng đầu tư và phát triễn mạnh mẽ loại hình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, triễn lãm…với bước phát triển mạnh mẽ DatVo Event đã dần khẳng định thương hiệu trở thành đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu tại Quy Nhơn.

được thành lập từ năm 2008 tiền thân là DatVoTour chuyên tổ chức tour du lịch trong nước, quốc tế và du lịch MICE (Meeting Incetive Conference Event) định hướng khách cao cấp. Năm 2010 với sự phát triển vượt bậc của du lịch Bình Định và xu hướng du lịch MICE phát triển DatVoEvent đã năm bắt xu hướng đầu tư và phát triễn mạnh mẽ loại hình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, triễn lãm…với bước phát triển mạnh mẽ DatVo Event đã dần khẳng định thương hiệu trở thành đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu tại Quy Nhơn.

ĐẤT VÕ EVENTChia sẻ