Công trình Trung tâm hội nghị của tỉnh có quy mô 4 tầng, tổ chức 4 lối tiếp cận công trình với không gian chuyển tiếp đặc thù, gắn kết với các chức năng cụ thể phù hợp với phương án thiết kế kiến trúc đã được UBND tỉnh phê duyệt, gồm phòng hội nghị lớn 1090 chỗ, các phòng họp, hội thảo và các không gian phụ trợ, phục vụ hội họp, với mật độ xây dựng như sau:

+ Tổng diện tích mặt bằng xây dựng khu đất: 24.753 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm mái): 25.533 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm mái): 16.954 m2.

+ Tổng diện tích sàn sử dụng: 15.875 m2.

+ Diện tích xây dựng (theo hình chiếu mái): 8.810 m2.

+ Diện tích cây xanh: 11.901 m2.

+ Diện tích giao thông, sân bãi: 4.179 m2.

– Tổng mức đầu tư dự án: 355.315.046.000 đồng

– Thời gian thực hiện dự án, khởi công từ ngày 15/08/2015 đến tháng 30/06/2020 hoàn thành toàn bộ công trình.

 

– Giá trị quyết toán dự án hoàn thành là 351.940.697.000 đồng (Theo Tờ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 2370/TTr-BQLDA ngày 31/12/2021 của Ban QLDA)Chia sẻ